Thương hiệu Bosch

Máy rửa bát Bosch SMS25EI00G

18.600.000 ₫-33%

12.500.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS46KI01E

26.500.000 ₫-42%

15.500.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS68MI04E

39.500.000 ₫-35%

25.500.000 ₫

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS46NI03E

26.800.000 ₫-37%

17.000.000 ₫

Máy rửa bát độc lập BOSCH...

28.000.000 ₫-33%

18.800.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS46MW00E

26.250.000 ₫-31%

18.000.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMS46KI04E

34.500.000 ₫-52%

16.600.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS88TI07E

48.870.000 ₫-33%

32.500.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS68TI01E

30.200.000 ₫-14%

25.900.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SCE64M65EU

24.600.000 ₫-17%

20.500.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS46MI08E

26.250.000 ₫-30%

18.400.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SPS66TI01E

38.330.000 ₫-43%

21.950.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SKS62E22EU

21.500.000 ₫-28%

15.490.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SPS25CI03E

24.750.000 ₫-43%

14.150.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SKS51E22EU

21.000.000 ₫-30%

14.600.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS25FI05E

26.500.000 ₫-26%

19.600.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

21.500.000 ₫-36%

13.800.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SKS60E02EU

20.420.000 ₫-35%

13.300.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

55.800.000 ₫-36%

35.500.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS88TI36E

55.600.000 ₫-42%

32.500.000 ₫

12