Thương hiệu Bosch

Máy Rửa Bát Bosch SMV68MX04E

45.500.000 ₫-43%

25.800.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMV46MX03E

37.900.000 ₫-55%

17.200.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS68UI02E

35.600.000 ₫-47%

19.000.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMS46NI05E|Serie 4

32.600.000 ₫-48%

17.000.000 ₫

MÁY RỬA BÁT BOSCH SKE52M65EU Serie 6

32.500.000 ₫-45%

17.800.000 ₫

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU

17.890.000 ₫-16%

15.100.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMV46KX00E

24.380.000 ₫-22%

18.900.000 ₫

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69P22EU

30.850.000 ₫-19%

24.900.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMV68MX03E

33.000.000 ₫-12%

28.990.000 ₫

Máy rửa bát Bosch SMI68MS07E

38.650.000 ₫-45%

21.150.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMI46KS00E

24.990.000 ₫-45%

13.800.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMV58L60EU

22.390.000 ₫-22%

17.400.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMV25CX03E

19.650.000 ₫-20%

15.700.000 ₫

Máy Rửa Bát Bosch SMV24AX02E

17.990.000 ₫-8%

16.500.000 ₫