Thương hiệu Taka

Bếp điện từ TAKA I2B2

7.580.000 ₫-25%

5.690.000 ₫

Bếp từ TAKA I2EU

16.680.000 ₫-25%

12.510.000 ₫

BẾP TỪ TAKA TK-I2ND

14.800.000 ₫-23%

11.400.000 ₫

Bếp từ Taka TK-I828N

16.800.000 ₫-28%

12.050.000 ₫

BẾP TỪ TAKA TKI828

17.800.000 ₫-26%

13.100.000 ₫

Bếp Từ Taka I2A1

13.580.000 ₫-23%

10.500.000 ₫

Bếp Từ Taka I1B1

8.480.000 ₫-23%

6.500.000 ₫

Bếp Từ Taka TK-I02C2

9.560.000 ₫-20%

7.650.000 ₫

Bếp Từ Taka I2B2

7.580.000 ₫-18%

6.200.000 ₫

Bếp Từ Taka I2T

8.800.000 ₫-23%

6.800.000 ₫