Thương hiệu Teka

BẾP ĐIỆN TEKA TB 6415

11.550.000 ₫-33%

7.750.000 ₫

BẾP ĐIỆN TEKA TR 6420

15.290.000 ₫-29%

10.900.000 ₫

Bếp từ Teka IZF 6424

25.950.000 ₫-25%

19.460.000 ₫

Bếp từ Teka IT 6420

25.620.000 ₫-33%

17.200.000 ₫

Bếp từ Teka IRF 9480 TFT TABLET

81.280.000 ₫-28%

58.520.000 ₫

Bếp Từ Teka IRF 9430

38.820.000 ₫-30%

27.000.000 ₫

Bếp Từ TeKa IRS 641

23.970.000 ₫-25%

17.980.000 ₫

Bếp Từ Teka VRTC 95 4I

53.600.000 ₫-28%

38.560.000 ₫

Bếp từ Teka IRF 641

26.400.000 ₫-20%

21.100.000 ₫